برنامه های انجام شده

پرواز از قله کیامکی

در تاریخ هیجدهم آذرماه سال 1401، تعدادی از خلبانان باشگاه تبریزپاراگلایدینگ به همراخ استاد باقرزاده، به قله کیامکی صعود کرده و اقدام به پرواز از قله و لند در اطراف پناهگاه نمودند.

این نوع پروازها، در دنیای پاراگلایدر، با نام هایک اند فلای شناخته می‌شوند.

در این برنامه مهیج، دوستان عزیز، احد هادی اصل سرای، علی فروتنی، اکبر قلی‌زاده استاد باقرزاده را همراهی می‌کردند.