Linkedin Instagram YouTube

یک راز زشت

پاراگلایدر در تبریز

چه چیزی است که آموزشگاه‌های پاراگلایدر تقریباً همیشه برای گفتن به شما تمایلی ندارند؟ اینکه نتوانید با پاراگلایدر زیر باران پرواز کنید ممکن است شما را متعجب نکند. آنچه باعث…