اخبار

مسابقه مسافت درود

مسابقه مسافت پاراگلایدر از تاریخ 25 تا 30 اردیبهشت 1401 در سایت درود واقه در شهرستان نیشابور، با حضور فعال 49 خلبان انجام گردید.

بدلیل نامناسب بودن شرایط هوایی فقط دو روز تسک انجام گردید. علی محمد خانلو، مربی و خلبان باشگاه تبریزپاراگلایدینگ توانست در این مسابقه، در بین 49 خلبان حاضر رتبه 7 را بدست آورد.

در دو تسک انجام شده، رتبه این خلبان 7 و 14 بود.