برنامه های انجام شده

کلاس‌های تئوری دوره‌های مبتدی، مستقل، متوسطه

کلاس‌های تئوری آموزش پرواز با پاراگلایدر، از روز یکشنبه دوم آذر ماه سال 1399 تا روز چهارشنبه دوازدهم آذر ماه، به مدت 10 روز بطور جداگانه برای هنرجویان سطوح مبتدی، مستقل و متوسطه تبریز پاراگلایدینگ انجام شد.

در این کلاس‌ها 16 نفر از هنرجویان سطوح مختلف حضور داشتند.

آموزش پرواز با پاراگلایدر در تبریز را با تجربه کنید.