برنامه های انجام شده

پرواز از سایت آذرشهر 97/12/06

سایت آذرشهر

  روز دوشنبه شش اسفند 97 با همراهی تعدادی از هنرجوهای دوره مبتدی و اعضا اصلی و قدیمی تیم جهت پرواز به سایت آذرشهر عزیمت کردیم. در نهایت دوستان هر کدام حداقل یک سورت پرواز انجام دادند. همچنین هنرجوی مستعد و با انگیزه تیم، آقای محمدحسین خسروشاهی با انجام اولین پرواز تپه بلند خود به جمع خلبانان تیم اضافه شده و سولو شدند. با عرض تبریک خدمت این عزیز و آرزوی پروازهای بلند برای ایشان و سایر عزیزان.