Instagram YouTube

  سفر نوروزی گروه پاراگلایدر تبریز، از تاریخ دوم فروردین ماه با حضور خانواده سلطانی(اکبری)، خانواده اصلی، خلبانان عزیز محمد محمودلو(از ارومیه)، مهدی مجرد(از ارومیه)، فرشاد پیشنماز، خانم دادیزاده، و استاد باقرزاده و علی خانلو شروع شد.

این سفر برای پرواز در سایت های پاراگلایدر شهرهای شیراز،بندر عباس و چابهار برنامه ریزی شده بود. اما بدلیل وجود سامانه بارشی شدید در نواحی مرکزی و غربی کشور در روزهای ابتدایی سال، استارت برنامه پروازی را از دورترین نقطه به سامانه بارشی یعنی چابهار شروع کردیم. در سایت بندر بریس، برای انجام پروازهای دیواره و تمرینات زمینی مستقر شدیم و علی رغم نامساعد بودن میزان باد برای پرواز دیواره، از شرایط ساحلی بسیار زیبا و مناسب منطقه برای تمرینات زمینی بیشترین استفاده را کردیم و از نزدیکی محل تمرین به آب دریا و لمس جذر و مد آب بیشترین لذت را بردیم.