فیلم ها و مقالات آموزشی

جزوه دوره مستقل پاراگلایدر

جزوه دوره مستقل

[purchase_link id=”1135″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”]

تدرج باد Wind Gradient:

  اختلاف سرعت و جهت باد، نسبت به ارتفاع از سطح زمین را تدرج باد گویند.

  معمولا با نزدیک شدن به سطح زمین به دلیل اصطکاک با زمین و افزایش فشار هوا(چگال تر) سرعت باد کمتر می شود.

  آنچه برای ما مهم است تأثیر Wind Gradient در نزدیکی زمین و موقع لند است. که باعث کم شدن سرعت باد در ارتفاع حدود 50 متری زمین شده و این کاهش سرعت زمین باعث شیرجه زدن بال می شود.

آموزش

با کم شدن سرعت باد، قبل از آنکه بال بتواند عکس العمل نشان دهد، سرعت هوایی وسیله کم می شود. هرچه میزان کاهش سرعت باد بیشتر باشد، کاهش سرعت هوایی نیز بیشتر است. وسیله طبیعتا سعی می کند سرعت هوایی از دست رفته را جبران کند و شروع به افزایش سرعت خود می کند(کمی به جلو شیرجه می کند). خلبان باید آمادگی مواجهه با این موضوع را در نزدیک زمین داشته باشد ، بهترین عکس العمل خلبان در چنین مواقعی می تواند افزایش سرعت هوایی با کاهش میزان برک ها باشد تا خطرات ناشی از کاهش سرعت هوایی را کم کند و این مراحل را با سرعت بیشتری طی کند.

خنکی باد Wind Chill:

  از دست دادن تدریجی دمای بدن در اثر برخورد جریان هوا با سطح بدن، به خاطر تبخیر سطحی رطوبت ایجاد شده حاصل از تعریق دائمی بدن.

برای خرید این جزوه با ارزش که توسط مربیان تیم بصورت تمام رنگی و با مطالب به روز تهیه شده است، میتوانید از [purchase_link id=”1135″ text=”خرید” style=”button” color=”blue”] استفاده کنید.